Denna sajt uppdateras inte längre.

Om oss

Kulturguide Västernorrland är din guide till all form av kultur i västernorrlandsområdet. Här förmedlas allt ifrån musik, dans och alla former av kultur. Här hittar du nyheter och tips.Vi märkte att det blev ett tomrum när landstingets Regionala nämnd beslutade att stänga ner kulturguiden den 3 september 2014 på grund av att det var för dyrt.Vi brinner för kultur i området och beslutade då att på eget bevåg finansiera och driva guiden.

Kulturnyheterflag-1261949_1920

Sofia Jannok släpper nytt

På fredag släpper Sofia Jannok sitt fjärde album ORDA. Det är ett mer dansant och politiskt album. Hon blandar influenser från jojk, rap och klubbmusik. Sofia kommer från Rävudden vid Pitteälvsområdet, 15 mil från Arvidsjaur och sex och en halv mil från närmaste affär. Här bor 15 familjer från 3 släkter och alla är renskötare. […]

0 comments
typewriter-407695_960_720

Landstingets kulturstipendiater utsedda!

Regionala utvecklingsutskottet har beslutat om vilka sökande som kommer att tilldelas stipendium vid Landstingsfullmäktige den 18 november. Under 2015 delar Landstinget Västernorrland ut åtta stipendier om sammanlagt 200 000 kronor. Nu är stipendiaterna utsedda. Regionala utvecklingsutskottets ordförande Anna-Karin tycker att det är mycket glädjande söktrycket håller i sig och att det är ansökningar från […]

0 comments
pride-828056_960_720

Nytt HBT(Q)-projekt för kulturverksamheter

I det treåriga projektet ”HBT(Q) och normkritisk kompetens” ska de regionala kulturverksamheterna i länet höja kompetensen kring egna attityder, förhållningssätt och tendenser gällande HBT(Q)-frågor. Målet med projektet är att höja kompetensen och kunskapen inom kulturverksamheterna, samt att hitta bra arbetsmetoder för hur HBT(Q)-perspektivet bättre kan tas tillvara för det regionala utvecklingsarbetet. Landstingets kulturchef Märta[…]

0 comments
Kulturplan

Västernorrlands kulturplan 2015-2018
Den nya regionala kulturplanen träder i kraft den 1 januari 2015. Den beskriver de planerade kultursatsningarna i länet för 2015-2018, och hur dessa relaterar till de nationella kulturpolitiska målen.
Landstinget ansvarar för kulturplanen
Landstinget ansvarar för arbetet att ta fram en regional kulturplan och närvarande finns representanter för landstinget och Kommunförbundet Västernorrland. Styrgrupp för arbetet är Kulturforum Västernorrland. Det är Regionala utskottet och Landstingsfullmäktige som sedan fastställer planen.
Kulturplanen ska tas fram i samråd med kommunerna, det civila samhället och det professionella kulturlivet. Ansvar och arbetssätt, samt delvis innehåll i de regionala kulturplanerna regleras i Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.
Prioriterade områden

I kulturplanen finns sju verksamhetsområden som omfattas av det statliga stödet:

film
scenkonst
musieverksamhet
konst- och kulturfrämjande verksamhet
hemslöjd
arkivlänet
biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet

Förutom dessa sju verksamhetsområden omfattar Västernorrlands kulturplan även kulturarv och kulturmiljö, kulturella och kreativa näringar, civilsamhällets kultur samt området barn och ungdom.
För varje verksamhetsområde finns skrivet i kulturplanen hur dessa områden ska utvecklas under de tre närmaste åren, med årlig uppföljning.
Varför en kulturplan?
Det nya sättet att arbeta på heter kultursamverkansmodellen, och innebär bland annat att varje län ska arbeta fram en treårig kulturplan som omfattar hela sin region. Planen ska i första hand handla om hur de statliga pengarna ska användas i våra regionala kulturverksamheter men kan även handla om andra områden som inte får statliga stöd.
Västernorrlands kulturplan har tagits fram i samverkan med kommunerna, länets kulturliv och det civila samhället. Kulturplanen ska följas upp löpande av landstinget i dialog med kulturella aktörer i regionen och i samråd med Statens kulturråd.