Kultur i Kvisselby

Under helgen hölls ett kulturevent i den lilla orten Kvisselby, 15 kilometer söder om centrala Sundsvall. Det var klass 9A från Nivrenaskolan som kom med förslaget efter att ha varit på studiebesök i Stockholm. Syftet med eventen var att låta invånarna i Kvisselby få uppleva olika typer av kulturer och på så sätt skapa ett…

Stipendie

Höga Kusten ligger mellan Härnösand och Örnsköldsvik och är världens högsta kustlinje. Det är ett unikt naturvärldsarv, som visar landhöjningen efter varje istid. Vid Skulebergets topp, har landhöjningen mätts till 286 meter över havsytan och det stiger fortfarande varje år, med cirka 8 millimeter. Till Höga Kusten kommer många konstnärer för att bli inspirerade av…

Sofia Jannok släpper nytt

På fredag släpper Sofia Jannok sitt fjärde album ORDA. Det är ett mer dansant och politiskt album. Hon blandar influenser från jojk, rap och klubbmusik. Sofia kommer från Rävudden vid Pitteälvsområdet, 15 mil från Arvidsjaur och sex och en halv mil från närmaste affär. Här bor 15 familjer från 3 släkter och alla är renskötare….

Landstingets kulturstipendiater utsedda!

Regionala utvecklingsutskottet har beslutat om vilka sökande som kommer att tilldelas stipendium vid Landstingsfullmäktige den 18 november. Under 2015 delar Landstinget Västernorrland ut åtta stipendier om sammanlagt 200 000 kronor. Nu är stipendiaterna utsedda. Regionala utvecklingsutskottets ordförande Anna-Karin Sjölund tycker att det är mycket glädjande söktrycket håller i sig och att det är ansökningar från…

Nytt HBT(Q)-projekt för kulturverksamheter

I det treåriga projektet ”HBT(Q) och normkritisk kompetens” ska de regionala kulturverksamheterna i länet höja kompetensen kring egna attityder, förhållningssätt och tendenser gällande HBT(Q)-frågor. Målet med projektet är att höja kompetensen och kunskapen inom kulturverksamheterna, samt att hitta bra arbetsmetoder för hur HBT(Q)-perspektivet bättre kan tas tillvara för det regionala utvecklingsarbetet. Landstingets kulturchef Märta Molin…