Höga Kusten ligger mellan Härnösand och Örnsköldsvik och är världens högsta kustlinje. Det är ett unikt naturvärldsarv, som visar landhöjningen efter varje istid. Vid Skulebergets topp, har landhöjningen mätts till 286 meter över havsytan och det stiger fortfarande varje år, med cirka 8 millimeter. Till Höga Kusten kommer många konstnärer för att bli inspirerade av den storslagna naturen. Många framgångsrika konstnärer har börjat sin karriär här. För att främja intresset för konst och göra Höga Kusten mer känt bland konstnärer inom Sverige och Norden, delas det, varje år ut ett stipendium. Enda sedan år 1994 kan Höga Kusten stipendiet sökas av alla verksamma konstnärer i Norden, oberoende på var de bor och vilken stil de använder sig av. Stipendiet är ett av de mest eftertraktade stipendierna i Ångermanland.

2017 år stipendiat

Årets vinnare blev en konstnär, som kombinerar asiatiskt hantverk och västerländsk konst. Hon använder sig obehindrat av många olika material och gör installationer, målar och arbetar med textil. Hon har gett kaffefilter ett nytt liv och hennes idérikedom är stor. Mottagare av 2017 års Höga Kusten stipendium, är Leyun Wang. Hon föddes i Kina 1963, närmare bestämt i Hangzhou och tog sin examen från China Academy of Art. I Stockholm läste hon på konstfacket och hennes konstnärs intresse tog ny fart. Bredvid konsten har hon arbetat som pedagog på olika skolor och undervisar numera i Textil Form. Leyun Wang har haft konstutställningar både i Sverige och internationellt och hennes konst kan ses i Stockholms tunnelbana vid Odenplan, Södersjukhuset och på Nya Karolinska.

 

Många ansökningar

Det var över 70 ansökningar till Höga Kusten stipendiet i år och alla höll mycket hög kvalitet. Valet av vinnare var inte lätt, enligt uttagningsgruppen. Konstnärerna Anna Norvell och Kerstin Axell Ohlzon, var några av dem som satt i gruppen och hjälpte till att utse årets vinnare. Anna Norvell är bosatt i Kramfors och har studerat på Konsthögskolan i Oslo. Hon använder en hyperrealistisk teknik när hon målar. Kerstin Axell Ohlzon, är en bildkonstnär och grafiker. Hon målar av djur och människor i rörelse.

 

Utdelning

Höga Kusten stipendiet delas alltid ut i Kramfors och består av flera delar. Dels får vinnaren tio tusen kronor och dels två veckors vistelse i Höga Kusten under prisutdelningen. Vinnaren blir dessutom belönad med en egen sommarutställning i Kramfors konsthall. Leyn Wang bodde under sin vistelse, i Bönhamn och Norrfjällsviken. En vecka vardera och hon tyckte naturen var fantastisk och fick mycket inspiration, som hon tog med sig tillbaka till Stockholm och kommande utställningar. Nästa utställning blir i höst på Härnösands konsthall och kommer att heta Moln-Vatten. Den kommer att uppta det mesta av hennes tid nu i höst.

 

Konstnärer som vunnit tidigare

Tidigare vinnare av Höga Kusten stipendiet har bland annat varit: Niklas Asker, med en drömlik och surrealistisk konst. Jenny Lindbom, vars konst fångar motsägelsefullhet och är mångfacetterad. Maria Jokitalo, vackra akrylmålningar med en twist av obehag. Hon gör sina bilder digitalt, men målar sedan av dem på en duk. Mattias Bäcklin, tecknare med naturen som motiv.