I det treåriga projektet ”HBT(Q) och normkritisk kompetens” ska de regionala kulturverksamheterna i länet höja kompetensen kring egna attityder, förhållningssätt och tendenser gällande HBT(Q)-frågor.

Målet med projektet är att höja kompetensen och kunskapen inom kulturverksamheterna, samt att hitta bra arbetsmetoder för hur HBT(Q)-perspektivet bättre kan tas tillvara för det regionala utvecklingsarbetet.

Landstingets kulturchef Märta Molin säger att kulturen har en mycket viktig roll för att synliggöra normer och värderingar.

Landstinget har under flera år arbetet med att förbättra arbetet med ökad inkludering, inte minst genom projektet Kulturarv i utveckling, men mycket kvarstår att göra och utveckla. Landstinget har nu fått möjligheten att göra detta arbete i samverkan med Region Västerbotten och Region Jämtland Härjedalen.

Projektets huvudsakliga målgrupper är regionala kulturinstitutioner främst inom samverkansmodellen, men även delar av det fria kulturlivet. Styrelserepresentanter för regionala kulturinstitutioner och regionala beslutsfattare är också intressanta för projektet.

Det tre år långa projektet ägs av Region Västerbotten, men genomförs i ett samarbete mellan Landstinget Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen samt Centrum för regionalvetenskap vid Umeå Universitet (CERUM). Övrig finansiär är Statens Kulturråd.